ADRES SIEDZIBY

FABRYKA MEBLI „WER-SAL” KACZOROWSCY SP.J.

POLSKA, W. WIELKOPOLSKIE

63-604 BARANÓW, JANKOWY 1A.

TELFON CENTRALA: 0048 / 62-78-29-219

FAX: 0048 / 62-78-10-233

E-MAIL: biuro@wersal.pl

 

Właściciele:

BOŻENA KACZOROWSKA

ZBIGNIEW KACZOROWSKI

ŁUKASZ KACZOROWSKI

 

Dyrektor:

IGOR KARKOSZKA

TEL: 0048 / 62-78-29-219, w. 20
FAX: 0048 / 62-78-10-233
E-MAIL: biuro@wersal.pl

 

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest FABRYKA MEBLI „WER-SAL” KACZOROWSCY SP.J., 63-604 BARANÓW, JANKOWY 1A. Można się z nami skontaktować mailowo pod  adresem: biuro@wersal.pl. Państwa dane będą wykorzystane w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość i przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, do momentu rozpatrzenia złożonej reklamacji lub przez okres przewidziany przepisami prawa. Przysługujące Państwu prawa to: prawo dostępu do treści danych osobowych; do ich sprostowania; do ich usunięcia; do ograniczenia ich przetwarzania; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; do przenoszenia danych; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne pod adresem http://www.wersal.pl/pl/o-firmie/rodo

Formularz kontaktowy