RODO

Inspektor ochrony danych :

Łukasz Czarnecki

iod@wersal.pl